SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 239|回覆: 0

[其他] 鍾呂的內丹思想──《鍾呂傳道集》首論「真仙」 [複製連結]

天使長(十級)

演蝦是裝瞎的最高境界

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

狀態︰ 離線
發表於 2018-6-12 01:12:29 |顯示全部樓層
鍾呂的內丹思想──《鍾呂傳道集》首論「真仙」

唐末五代,出現了兩位內丹大家:鍾離權與呂洞賓,後世常合稱「鍾呂」。鍾呂的思想傾向內丹之道,而斥外丹、服食、導引、房中之術為旁門小法。內丹修鍊的理論涉及頗廣,共有十八個問題,見載《鍾呂傳道集》中。

其經首論「真仙」。鍾離權說:人之生自父母交合,而二氣相合即精血為胎胞,降生之後,五千日氣足,「方當十五,乃曰童男。是時陰中陽半,可比東日之光。過此以往,走失元陽,耗散真氣,氣弱則老死絕矣」,而入生死輪迴,永無解脫。如果希望免輪迴生死之苦,只有修持仙道。

55.jpg


鍾離權指出:「仙非一也。純陰而無陽者,鬼也;純陽而無陰者,仙也;陰陽相雜者,人也。惟人可以為鬼,可以為仙,少年不修,恣情縱意,病死而為鬼也;知之修鍊,超凡入聖,而脫質為仙也。仙有五等,法有三成,修持在人,而功成隨分者也。」

所謂「三成」,指小成、中成、上成。人仙不出小成法,地仙不出中成法,神仙不出大成法。是此三成之數,其實一也。用法求道,道固不難。以道求仙,仙亦甚易。

53.jpg


仙有「五等」,指鬼仙、人仙、地仙、神仙、天仙。

第一鬼仙。修持之人,不悟大道,而欲速成,「形如槁木,心若死灰,神識內守,一志不散,定中以出陰神,乃清靈之鬼,非純陽之仙。以其一志,陰靈不散,放曰鬼仙。雖曰仙,其實鬼也。古今崇釋之徒,用功到此,乃曰得道,誠可笑也。」

第二人仙。修真之士不悟大道,似得一法一術,信心若一,終世苦煉,形質且固,「八邪之疫不能為害,多安少病,乃曰人仙。」

第三地仙。「法天地升降之理,取日月生成之數,身中用年月,日中用時刻,先要識龍虎,次要配坎離,辯水源清濁,分氣候早晚,收真一,察二儀,列三才,分四象,別五運,定六氣,聚七寶,序八卦,行九州,五行顛倒,氣傳子母,而液行夫婦也。三田反覆,燒成丹藥,永鎮下田,鍊形住世,而得長生不死,以作陸地神仙,故曰地仙。」

54.jpg


第四神仙。以地仙已成,厭居塵世,「用功不已,關節相連,抽鉛添汞,而金精鍊頂,玉液還丹,鍊形成氣,而五氣朝元,三陽聚頂,功滿忘形,胎仙自化,陰盡陽純,身外有身,脫質升仙,超凡入聖,謝絕塵俗,以返三山,乃曰神仙。」

第五天仙。至此,功夫已成,傳道人間,廣行仁義道德,以達「功行滿足,受天書以返洞天,是曰天仙。」

來源:道站

信者恆信乎
請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回帖 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。

GMT+8, 2019-5-20 16:36

© 2004-2019 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部